Covid-19

Sök

Logga in

Skyddsåtgärder

Bild på Kramfors bibliotek och texten "Dörren är stängd, men vi jobbar på!"

 

OBS Biblioteket är stängt som möteslokal. Evenemang som inte går att Covid-säkra har ställts in.

 

 • Du kan fortfarande få »biblioteksservice via telefon.
  Vi kan då hjälpa dig att bland annat reservera och låna om, och svara på frågor.
  Via huvudentrén i Kramfors kan du hämta böcker, ljudböcker och filmer du vill låna.

 

 • Du kan skriva ut dokument med »Princh från din egen dator, surfplatta eller telefon.
  Du kan även maila dina dokument till oss så skriver vi ut dem.
  Utskrifter hämtas vid huvudentrén.
  Om du vill kopiera dokument, så kan personalen hjälpa dig.

 

 • Biblioteket i »Ullånger är meröppet utan personal.
  Där kan du låna, lämna och hämta reservationer.
  Du kan ringa under våra »telefonservicetider om du har frågor.

 

 • »Bokbussen kommer fortsätta köra enligt turlistan, men personalen jobbar bara i disk bakom plexiglas.

 

 • Förskolor och skolor har fortfarande tillgång till Kramfors bibliotek genom sin pedagogtagg.

 

 • Biblioteket kommer utöka sin Boken kommer-service för de som inte kan komma till biblioteket.

 

Både personal och besökare på biblioteken måste hjälpas åt. Vi måste därför hålla ordentligt avstånd och hålla god hygien. 

Tillsammans gör vi vad vi kan för att minska smittan och för att ta hand om varandra!

 

Senast uppdaterad 2021-06-09