Sök

Logga in

För studier

Bild på en öppen laptop med en bok som ligger uppslagen i den.

Ibland behöver man hitta pålitlig information för till exempel ett skolarbete. Här finns lite tips på var du kan leta fri information om det du vill veta mer om. 

 

Några användbara ord:

En databas är en samling av information. Ofta finns det exempelvis vetenskapliga artiklar i databaser.
Open access betyder att informationen är gratis och att alla får ta del av den. 
En vetenskaplig artikel är en text som skrivits av till exempel forskare, och bedöms som pålitlig.
För att veta om en artikel räknas som vetenskaplig, kan du titta på om den är "Peer rewieved". Det betyder att andra forskare har godkänt artikeln och tycker att den räknas som vetenskaplig.

 

»Diva är en databas för svenska universitet. Där lägger många forskare och studenter upp sina artiklar och uppsatser.

 

»Listing of open access databases länkar vidare till databaser om olika ämnen, på olika språk. De har också beskrivningar av varje databas för att göra det lättare att hitta en som passar dig.

 

»Directory of open access journals innehåller ett stort antal artiklar på engelska om olika ämnen.

 

»Wikipedia innehåller mycket information på många olika språk. Men var försiktig när du vill hänvisa till det du läst på Wikipedia.


Glöm inte att vara källkritisk!

Eftersom vem som helst kan ändra informationen på Wikipedia är det inte helt säkert att det som står där alltid stämmer.
När du hittat en Wikipedia-artikel som har information du vill använda i ditt arbete, titta då längst ned i artikeln.
Där hittar du oftast referenser, eller källor. Där finns ofta länkar som visar var du kan hitta den information som använts till det som står i Wikipedia-artikeln. 
Om du kan, klicka dig vidare till originalkällorna och använd de till ditt arbete istället för att använda Wikipedia som källa.

Tänk på att en studentuppsats ofta inte räknas som "vetenskaplig" på samma sätt som en forskares artikel. Det behöver inte spela någon roll. Men om du studerar på universitet kan det hända att du måste hänvisa till just vetenskapliga artiklar eller andra pålitliga källor. 

Ett tips; läser du en studentuppsats som är intressant? Kolla då på vilka källor uppsatsen har använt. Kanske innehåller "originalkällorna" något som du kan använda.

Kramfors bibliotek

Bokbussen

Nordingrå

Ullånger