Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som av olika anledningar har svårt att läsa. Vi har bland annat talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil.
Mer om Anpassade böcker

Ansökan om fjärrlån

Har biblioteket inte boken som du vill låna? I så fall kan vi beställa böcker från andra bibliotek, både i Sverige och utomlands. Det kallas för att göra ett fjärrlån. Det går också att beställa artiklar ur tidningar och tidskrifter.
Mer om Ansökan om fjärrlån

Bokbussen

Bokbussen besöker hela kommunen. Den innehåller böcker, filmer och tidskrifter, och ger tillgång till scanner, skrivare och trådlöst nätverk.
Mer om Bokbussen

Bokcirkelkassar

Starta en läsecirkel och bli en del av vår tids nya folkrörelse! Det är nu ännu enklare när du kan låna åtta exemplar av samma titel.
Mer om Bokcirkelkassar

Boken kommer

Om du inte kan komma till biblioteket, så kan biblioteket komma till dig. Tjänsten är till för dig som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta dig till biblioteket.
Mer om Boken kommer

Books in different languages

Libraries have books, magazines and journals in many different languages. When searching for books, you can choose to display only books that are in a specific language.

Datorer, utskrifter och kopiering

Här kan du läsa mer om hur du lånar datorer, använder vårt trådlösa nätverk, gör utskrifter och kopierar.
Mer om Datorer, utskrifter och kopiering

Lämna inköpsförslag

Här kan du göra inköpsförslag på böcker, cd, filmer eller annat som du tycker biblioteket ska köpa.
Lämna inköpsförslag

Lånekort

Du behöver ett lånekort för att kunna låna och reservera böcker och andra media på biblioteket. Lånekortet är personligt och kostar inget. När du gjort ett ansökan om lånekort kommer du in till biblioteket och visar din legitimation.
Mer om Lånekort

Reservera böcker

Du kan själv reservera på vår hemsida. Tryck på "Logga in" uppe till höger, och logga in med dina uppgifter. Leta fram boken du vill ha, och tryck ”Reservera”, eller så kan du kontakta personalen och be att de hjälper dig.

Återlämningslådor

Du kan lämna tillbaka det du har lånat antingen på ett av biblioteken, på bokbussen, eller i bibliotekets återlämningslådor.
Mer om Återlämningslådor

Sök

Språk