Sök

Nationella minoriteter

I Sverige finns fem nationella minoriteter: tornedalingar, sverigefinnar, samer, romer och judar. Om du tillhör en nationell minoritet har du särskilda rättigheter. Bland annat ska du ges möjlighet att behålla och utöva ditt språk och din kultur.

Sedan år 2000 är samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige. Den beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för samiska, meänkieli och finska.

Kramfors kommun - en del av Sveriges finska förvaltningsområde

Kramfors kommun ingår sedan 1 februari 2019 i förvaltningsområdet för finska. Det innebär ett förstärkt skydd för den finska minoritetens språk, kultur och rättigheter utöver det grundskydd som lagen för minoriteter och minoritetsspråk ger för landets samtliga nationella minoriteter (sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och judar).

Förstärkt skydd innebär att finsktalande har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen och att få svar i tal och skrift på finska. Kommunen ska också, helt eller till väsentlig del, kunna erbjuda barn-och äldreomsorg på finska.

Kommunen kommer, i samråd med den finska minoriteten, att planera och utarbeta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet samt tillsammans kartlägga behov för att utarbeta en handlingsplan för att leva upp till de nya förutsättningar som gäller.

Mer information

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med Sametinget ett särskilt uppdrag inom minoritetspolitiken. De ska tillsammans samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner och myndigheter. Sametinget ansvarar för samerna och de samiska språken medan Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för de andra fyra minoriteterna och minoritetsspråken.

Här finns information på minoritetsspråken från Länsstyrelsen.

Bläddra - e-böcker på nationella minoritetsspråk

Språk