Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

 

Dataskyddspolicy Biblioteken i Kramfors

Kramfors kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

 

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
Torggatan 2
872 80 Kramfors
Telefon: 0612-800 00
E-post: kommun@kramfors.se

 

Dataskyddsombud

Mattias Gotthold
E-post: dso@kramfors.se

 

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna samlas in i följande syfte:
Utlåningsverksamhet och beställning av media.
Sparade lån finns för vissa målgrupper eller på egen begäran.

 

Rättslig grund för behandlingen

Ingående och fullgörande av avtal underskrivet av registrerad, eller vårdnadshavare för barn under 16 år.

Behandlingen av personuppgifter är berättigad för att det ska vara möjligt för biblioteket att bedriva sin verksamhet.

För att få ett lånekort på Biblioteken i Kramfors måste man ha en svensk adress. Man måste även visa legitimation och ange sitt personnummer.

 

Vilka kommer att ha tillgång till personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna. Även bibliotekets systemleverantör har tillgång till uppgifterna (personuppgiftsbiträdesavtal finns). Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

 

Lagringstid

Uppgifter gallras kontinuerligt i bibliotekets system. För mer information kontakta biblioteket eller personuppgiftsansvarig.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att ta tillbaka ditt samtycke till insamling av personuppgifter och få dina uppgifter raderade, genom att avsluta ditt konto. Detta kan dock inte göras förrän alla lån är återlämnade och eventuella skulder betalda.

Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Sök

Språk