Ansökan om fjärrlån

Har biblioteket inte boken som du vill låna? I så fall kan vi beställa böcker från andra bibliotek, både i Sverige och utomlands. Det kallas för att göra ett fjärrlån. Det går också att beställa artiklar ur tidningar och tidskrifter.

Att beställa böcker från andra bibliotek inom Norden kostar 20 kronor per bok. Prata med personalen på biblioteket så hjälper vi dig.
Du kan också ansöka om ett fjärrlån direkt här på webbplatsen. Logga in (längst upp till höger på sidan) och fyll sedan i formuläret. Fyll i så många uppgifter som du kan. Skriv till exempel om du behöver ha en viss upplaga eller utgivningsår.

Biblioteket garanterar inte att det du önskar går att låna in. Ibland väljer vi att köpa boken istället för att låna in den. Den inköpta boken reserveras då till dig och du får ett meddelande när du kan hämta den.

Omlån av fjärrlån

Olika bibliotek har olika regler för omlån. Det är inte säkert att omlån alltid kan göras. Om så kallad öppen lånetid gäller kan du ha boken tills den krävs in för annan låntagare.

Studentinformation

Studentlitteratur lånas i många fall enbart ut till sina egna studenter/distansstudenter. E-böcker, artiklar, databaser och tidskrifter fjärrlånas inte. Det lånar du istället med hjälp av studentportalinlogg eller liknande. Kontakta din skola om du vill veta mer.

Fjärrlåneansökan

Sök

Språk