Borrowing rules

Med ett bibliotekskort kan du låna böcker och andra media från biblioteket. Följande regler gäller för lån.

Search the catalogue

Language