Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som av olika anledningar har svårt att läsa. Vi har bland annat talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil.
More about Anpassade böcker

Application for interlibrary loan

Does the library not have the book you want to borrow? In that case, we can order books from other libraries, both in Sweden and abroad. It is called making an interlibrary loan. It is also possible to order articles from newspapers and magazines.
More about Application for interlibrary loan

Bokbussen

Bokbussen besöker hela kommunen. Den innehåller böcker, filmer och tidskrifter, och ger tillgång till scanner, skrivare och trådlöst nätverk.

Bokcirkelkassar

Starta en läsecirkel och bli en del av vår tids nya folkrörelse! Det är nu ännu enklare när du kan låna åtta exemplar av samma titel.

Books in many languages

Libraries have books, magazines and journals in many different languages. When searching for books, you can choose to display only books that are in a specific language.
More about Books in many languages

Datorer, utskrifter och kopiering

Här kan du läsa mer om hur du lånar datorer, använder vårt trådlösa nätverk, gör utskrifter och kopierar.

Patron card

Du behöver ett lånekort för att kunna låna och reservera böcker och andra media på biblioteket. Lånekortet är personligt och kostar inget. När du gjort ett ansökan om lånekort kommer du in till biblioteket och visar din legitimation.

Reservera böcker

Du kan själv reservera på vår hemsida. Tryck på "Logga in" uppe till höger, och logga in med dina uppgifter. Leta fram boken du vill ha, och tryck ”Reservera”, eller så kan du kontakta personalen och be att de hjälper dig.

Submit purchase suggestions

Here you can make purchase suggestions for books, CDs, films or anything else that you think the library should buy.
Lämna inköpsförslag

The book is coming

If you can not come to the library, then the library can come to you. The service is for you who due to age, long-term illness or disability have difficulty taking you to the library.
More about The book is coming

Återlämningslådor

Du kan lämna tillbaka det du har lånat antingen på ett av biblioteken, på bokbussen, eller i bibliotekets återlämningslådor.
More about Återlämningslådor

Search the catalogue

Language