Patron card

Patron card

Du behöver ett lånekort för att kunna låna och reservera böcker och andra media på biblioteket. Lånekortet är personligt och kostar inget. När du gjort ett ansökan om lånekort kommer du in till biblioteket och visar din legitimation.

Search the catalogue

Language