Vi tänker på Ukraina

Bibliotekens uppdrag är att bidra till det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

 

Här hittar du länkar till information från svenska myndigheter, information om Ukraina och Ryssland:

krisinformation.se hittar du samlad information från svenska myndigheter om kriget i Ukraina

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar om Rysslands invasion av Ukraina

Totalförsvarets forskningsinstituts samling av information och rapporter om Ryssland

 

Här hittar du guider som hjälper dig att vara källkritisk:

Digitekets kurs om hur man kan vara källkritisk på internet

Statens medieråds kunskapsbank om källkritik

 

I samband med kriget i Ukraina är det många barn och ungdomar som känner sig oroliga och har funderingar kring krig och konflikter. Vill du få konkreta tips på hur du kan prata med ditt barn? Titta på de här länkarna:

Om oron för krig - frågor och svar för barn - krisinformation.se

Dina rättigheter - Barnens rätt i samhället

Psykologen: så pratar du med om Ukraina - Rädda barnen

 

En bra utgångspunkt för samtal om svåra frågor kan vara att läsa en bok. Här hittar du tips på böcker av ukrainska författare, om Ukraina, om krig, konflikter och demokrati, för både barn och vuxna.

Här finns även en sammanställning av barnböcker på ukrainska som finns tillgängliga för gratis nedladdning.

Sök

Språk