Vår biblioteksplan

Vår biblioteksplan

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun och landsting eller region ha en gällande biblioteksplan. Här hittar du vår biblioteksplan.

Kramfors kommuns biblioteksplan bestämmer riktningen för bibliotekets verksamhet under de närmaste fyra åren. Planen omfattar folkbibliotek och skolbibliotek. Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta planer för biblioteket (Bibliotekslagen § 17). Planen ligger till grund för bibliotekets årliga verksamhetsplan där strategier för att nå målen beskrivs.
Kramfors bibliotek tar ett särskilt ansvar för bibliotekslagens prioriterade målgrupper:

  • Barn och Unga – barn 0-18 år

  • Mångspråk – personer med annat modersmål än svenska. Nationella minoriteter.

  • Tillgänglighet – personer med funktionsnedsättning

 

Läs Biblioteksplanen för Biblioteken i Kramfors.

Sök

Språk