Utställning: Kvinnors idrott
Utställning: Kvinnors idrott

En utställning om kvinnliga idrottare och deras förutsättningar genom tiderna, från slutet av 1940-talet fram till idag. Utställningen tillsammans med boken Kvinnors idrott är ett led i att sprida den kvinnliga idrotten i Västernorrland.

Språk