Ursäkta röran - vi bygger om!

Ursäkta röran - vi bygger om!

På Kramfors bibliotek byter vi just nu ut våra bokhyllor samt att vi kommer att utföra vissa renoveringar, vilket kan upplevas som rörigt för dig som besökare.

Som en del i vårt tillgänglighetsarbete håller vi just nu på att byta ut bokhyllorna på övervåningen på Kramfors bibliotek. De gamla hyllorna är över 30 år gamla och är delvis trasiga, så nya hyllor kommer att kännas som ett rejält lyft för vårt bibliotek. Arbetet med nya hyllor kommer att pågå under hela 2022.

Vi kommer även att göra en del renoveringar i biblioteket, vilka påbörjas under vecka 9. En vägg vid toaletterna ska rivas och en annan vägg ska byggas. Veckan därpå kommer delar av biblioteket att målas om. På grund av detta är vissa hyllor och medier flyttade. Vi i personalen hjälper givetvis till om det är något du inte hittar eller om det är något annat du funderar över.

Sök

Språk