Läs med ditt barn - 7 tips

Läs med ditt barn - 7 tips

Att läsa tillsammans är magiskt! Här kommer 7 tips om att läsa med ditt barn.

1 Läs = mys

Stäng av teven, mobilen och datorn. Kura ihop er tillsammans. Nu är det lässtund!

 

2 Prata om boken

Att prata tillsammans är minst lika viktigt som själva läsningen. I samspelet mellan barn och vuxen växer språket.

 

3 Låt barnets intresse styra

Låt gärna barnets intresse styra läsningen. Är det någon särskild bild som intresserar barnet - stanna upp och prata om den.

 

4 Berätta med egna ord

Peka på bilderna och berätta. Utgå från barnets intresse och erfarenheter. Använd ditt eget modersmål. Då utvecklas barnets alla språk mer.

 

5 Ställ frågor

Engagera barnet genom att ställa frågor. Ställ gärna frågor som inte bara besvaras med ja eller nej. Då får barnet använda fler ord för att svara, och det utvecklar språket.

 

6 Läs med inlevelse och ha roligt

Visa att det är kul med böcker. Då kommer ditt barn också att tycka det. Använd gärna röster och rörelser för att illustrera bokens innehåll.

 

7 Välj böcker tillsammans

Välj gärna böcker tillsammans ibland. Barnet kan få välja en bok och du får välja en. Det är roligt att få välja, både för barn och vuxna!

 

Sök

Språk