Låneregler

Låneregler

Med ett bibliotekskort kan du låna böcker och andra media från biblioteket. Följande regler gäller för lån.

Lånekort

För att få låna behövs ett lånekort. Det får du genom att visa giltlig legitimation med foto.

Är du under 16 år måste en målsman vara med dig eller ge skriftlig tillåtelse till att du skaffar lånekort.

Kortet ska undertecknas av dig. När du skriver under på kortet lovar du att följa bibliotekets bestämmelser.

Förlorar du lånekortet ska det anmälas till biblioteket. Ett nytt lånekort kostar 10 kronor.

 

Ansvar för lån

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för det som lånas på ditt kort.

Om något som lånats på ditt kort har tappats bort eller gått sönder, kan du bli ersättningsskyldig. Målsman ansvarar för barns lån.

Det är inte tillåtet att göra egna anteckningar eller understrykningar i bibliotekets material.

 

Personuppgifter

De personuppgifter som registreras i bibliotekssystemet används endast för bibliotekets service gentemot dig. Uppgifter som sparas är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Biblioteket använder dina personuppgifter för att kunna låna ut böcker och kontakta dig om du har en reserverad bok att hämta eller om din lånetid är slut. Om du har legitimation kan du få veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan ändra uppgifterna om de inte stämmer. Har du inte lånat någonting på tre år tar vi bort dina uppgifter i datasystemet. Vill du att vi tar bort dina uppgifter tidigare kan vi göra det om du inte har några lån eller skulder.

Ingen obehörig har rätt att se dina personuppgifter. Bibliotekspersonalen har tystnadsplikt om lån.

"Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider skada eller men. För uppgift om allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år." Lag 2017:1076, kap. 40 § 3.

 

Lån, omlån och reservationer

Biblioteket har information om alla lån och reservationer. När du lämnar tillbaka medierna tas informationen om dina lån bort. Lånetiden är normalt 28 dagar och du kan göra två stycken omlån. Du kan inte låna om filmer eller reserverade medier. Vill du låna om något, så ska det göras innan lånetiden har tagit slut. Omlån kan göras på bibliotekets webbsida, i en låneautomat eller med hjälp av personalen.

Böcker och andra medier kan reserveras. Det kan du göra på bibliotekets webbsida eller genom att ta hjälp av personalen. Du får ett meddelande på sms, e-mail eller post när boken finns att hämta på biblioteket eller bokbussen. Hur du får ditt meddelande beror på vilka av dina uppgifter som finns i bibliotekssystemet. Reserverade medier kan få kortare lånetid om fler står i kö. Sista återlämningsdatum är angivet på lånekvittot. Du kan också se när du ska lämna tillbaka genom att logga in på bibliotekets webbsida, eller fråga personalen.

 

Återlämning

Återlämning kan ske på alla bibliotek i kommunen, på bokbussen eller i någon av bibliotekets återlämningslådor.

 

Fjärrlån

De böcker som inte finns på Biblioteken i Kramfors kan oftast lånas in från ett annat bibliotek - detta kallas fjärrlån. Biblioteket tar ut en avgift på 20 kronor per fjärrlån. Media som biblioteket inte har köpt in av kvalitetsskäl kan inte lånas in från andra bibliotek. Precis som vid en vanlig reservation får du ett meddelande på sms, e-mail eller post när boken finns att hämta på biblioteket eller bokbussen.

 

Sök

Språk