Bokstart

Bokstart

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling.

Bokstart i Kramfors kommun

Kramfors bibliotek har tillsammans med förskolan och barnhälsovården beviljats projektmedel för att driva Bokstart i Kramfors kommun.

Under projektets första år har biblioteket tillsammans med förskolan byggt kapprumsbibliotek på samtliga förskolor. Tanken är att alla barn, oavsett vilken förskola de går på, ska ha en likvärdig tillgång till böcker och läsning. Alla förskolor har ett läslustombud, som har ett speciellt ansvar för kommunikation gentemot biblioteket och förskolans personal, barn och föräldrar. Läslustombuden ingår i ett nätverk som samarbetar kontinuerligt.

Biblioteket har tillsammans med barnhälsovården tagit fram en ny gåvobok till alla nyfödda samt en gåvobok till alla barn när de blir åtta månader gamla. Tillsammans med gåvoböckerna får alla barn och föräldrar en Bokstartskasse med information om kommunikation och läsning. Kapprumsbibliotek finns även på barnavårdscentralerna.

Projektet, som har ambitionen att vara treårigt, är nu inne på år 2.

För mer information om Bokstart, klicka här.

Sök

Språk