Boken kommer

Boken kommer

Om du inte kan komma till biblioteket, så kan biblioteket komma till dig. Tjänsten är till för dig som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta dig till biblioteket.

Böcker och andra media ska vara tillgängliga för alla. Vi erbjuder oss att leverera hem detta till alla som inte själva kan komma till biblioteken. Detta görs var fjärde vecka och inför varje leverans så kontaktar biblioteket låntagarna och plockar ihop bokkassar. Om du eller någon du känner är i behov av Boken kommer, så kontaktar du oss på biblioteket. 

 

Sök

Språk