Anpassade böcker

Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som av olika anledningar har svårt att läsa. Vi har bland annat talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil.

På biblioteken finns hjälp för dig som av olika anledningar har svårt att läsa. Vi har bland annat talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil.

Talböcker

Talböcker är inlästa böcker avsedda för personer med permanent eller tillfällig funktionsnedsättning som gör det svårt att ta del av en tryckt bok. Du kan läsa talböcker i dator, surfplatta och mobiltelefon via Legimus. Talböcker finns också inlästa på CD.

Digitala talböcker: Legimus

Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) digitala katalog heter Legimus. Det heter också appen du kan använda för att läsa talböckerna digitalt. Hos Legimus finns olika anpassade medier för dig med läshinder, både som talböcker och e-textböcker. Kontakta biblioteket på för att få ditt personliga Legimuskonto. Om du är under 18 år är det din skola som ansvarar för att du får ett konto. Om du saknar något i Legimus kan du kontakta biblioteket så gör vi ett inläsningsförslag till MTM. Detta kan du även göra själv. Läs mer om det här.

Talböcker på CD

För att lyssna på talböcker på CD behövs en speciell spelare eller en dator som kan läsa skivan. Personer med synskada kan ansöka om en egen spelare hos syncentralen. Personer med andra läshandikapp ansöker hos hjälpmedelscentralen. Skivorna kan även spelas i vissa vanliga cd-spelare, men spelaren behöver vara relativt ny och kunna läsa av mp3-format.

Kontakta biblioteket om du vill låna talböcker på CD.

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker är böcker som är skrivna med lättare text. Meningarna är korta, orden är enkla och vardagliga. Det är ofta mer mellanrum mellan raderna och sammanhanget är tydligt. Det finns också lättlästa böcker att låna tillsammans med mp3-skiva. Då kan du läsa och lyssna på boken samtidigt. På biblioteket har vi olika hyllor med lättlästa böcker beroende på vem det är som vill läsa lättläst. Det finns också lättlästa e-böcker på vår hemsida och i appen Biblio. 

Storstil

Storstilsböckerna har extra stort typsnitt för den som vill läsa men tycker att bokstäverna i vanliga böcker är för små. Storstilsböcker kan bara lånas på bibliotek, de går inte att köpa. Kramfors bibliotek köper in alla storstilsböcker som ges ut.

Sök

Språk